Opće Softver uključuje laptop protiv krađe softvera, laptop antivirusnog softvera, testiranje softvera, Webcam vozača, modem vozača, mrežnih upravljačkih programa, i tako dalje.

Samsung NT-Q45C notebook diktafon WinXP

Samsung NT-Q45C notebook diktafon WinXP Descritpion: 20071218105726015_Samsung_VoiceRecorder_1.0.1.38.zip podrška za Samsung NT-Q45C bilježnica diktafon WinXP.

Samsung NT-R70 / R71 notebook Upute za WinXP

Samsung NT-R70 / R71 notebook Upute za WinXP Descritpion: 20070618195954093_User_Manual_R70_XP_v1.0.zip podrška za Samsung NT-R70 / R71 notebook korisnički priručnik WinXP.

Stranica 1 of 264